Privacyverklaring

 Na afmelding zullen wij uw e-mailadres uit de lijst van ontvangers verwijderen, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens overeenkomstig art. 6 lid 1 sub a AVG of wij ons het recht voorbehouden uw gegevens te gebruiken op een wijze die verder gaat dan dit en wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

Na afmelding zullen wij uw e-mailadres uit de lijst van ontvangers verwijderen, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens overeenkomstig art. 6 lid 1 sub a AVG of wij ons het recht voorbehouden uw gegevens te gebruiken op een wijze die verder gaat dan dit en wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.


De verwerkingsverantwoordelijke is:

Social Fashion Company GmbH
Thebäerstr. 17
50823 Köln
Germany

Tel: +49 (221) 29 23 29 0
Email: [email protected]

Hartelijk dank voor uw interesse in onze online shop. De bescherming van uw privacy is erg belangrijk voor ons. Hieronder informeren wij u in detail over de omgang met uw gegevens.

De functionaris voor gegevensbescherming van het bedrijf is:

Herr Christian Volkmer
Projekt 29 GmbH & Co. KG
Ostengasse 14
93047 Regensburg
Deutschland

Tel.: +49 941 2986930
Fax: +49 941 29869316
E-Mail: [email protected]
www.projekt29.de

Indien onze functionaris voor gegevensbescherming uw verzoek niet naar tevredenheid kan inwilligen, hebt u nog steeds het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming die voor uw deelstaat bevoegd is.

1. TOEGANGSGEGEVENS EN HOSTING

U kunt onze websites bezoeken zonder persoonlijke gegevens te hoeven invoeren. Bij elk bezoek van een website slaat de server alleen automatisch een zogenaamde server-logfile op, dat bijv. de naam van de bezochte pagina, uw IP-adres, datum en tijd van het bezoek, de hoeveelheid verzonden gegevens en de provider van waaruit u de site bezoekt (toegangsgegevens) en het bezoek vastlegt. De toegangsgegevens worden uitsluitend in verband met het garanderen van een storingsvrije werking van de site en de optimalisering van ons aanbod verwerkt. Het doel hiervan is overeenkomstig artikel 6 lid 1 sub f AVG het waarborgen van ons, in het kader van een belangenafweging doorslaggevend, rechtmatig belang van een correcte weergave van ons aanbod. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na afloop van het bezoek aan de site verwijderd.

1.1 HOSTING

De diensten voor het hosten en weergeven van de website worden deels door onze dienstverleners geleverd in het kader van de verwerking voor ons. Tenzij anders vermeld in deze verklaring inzake gegevensbescherming, worden alle toegangsgegevens en alle gegevens die in de daarvoor bestemde formulieren op deze website worden verzameld, op hun servers verwerkt. Als u vragen heeft over onze dienstverleners en de basis van onze samenwerking met hen, kunt u gebruik maken van de contactmogelijkheid die in deze gegevensbeschermingsverklaring wordt beschreven.

De diensten voor het hosten en weergeven van de website worden deels door onze dienstverleners geleverd in het kader van de verwerking voor ons. Tenzij anders vermeld in deze privacyverklaring, worden alle toegangsgegevens en alle gegevens die in de daarvoor bestemde formulieren op deze website zijn verzameld, op hun servers verwerkt. Als u vragen heeft over onze dienstverleners en de basis van onze samenwerking met hen, kunt u gebruik maken van de contactmogelijkheid die in deze privacyverklaring wordt beschreven. Onze dienstverleners zijn gevestigd in de Verenigde Staten. De Europese Commissie heeft voor de Verenigde Staten geen adequaatheid vastgesteld. Onze samenwerking is gebaseerd op de standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie.

1.2 CONTENT DELIVERY NETWORK

Met het oog op een kortere laadtijd maken wij voor sommige aanbiedingen gebruik van een zogenaamd Content Delivery Network ("CDN"). Bij deze dienst wordt de inhoud, bijvoorbeeld grote mediabestanden, geleverd via regionaal verspreide servers van externe CDN-dienstverleners. Daarom worden de toegangsgegevens verwerkt op de servers van de dienstverleners. Onze dienstverleners werken voor ons in het kader van de orderverwerking. Als u vragen heeft over onze dienstverleners en de basis van onze samenwerking met hen, kunt u gebruik maken van de contactmogelijkheid die in dit privacybeleid wordt beschreven. Onze dienstverleners zijn gevestigd in de Verenigde Staten. De Europese Commissie heeft voor de Verenigde Staten geen adequaatheid vastgesteld. Onze samenwerking is gebaseerd op de standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie.

Met het oog op een kortere laadtijd gebruiken wij voor sommige aanbiedingen een zogenaamd Content Delivery Network ("CDN"). Bij deze dienst wordt de inhoud, bijvoorbeeld grote mediabestanden, geleverd via regionaal verspreide servers van externe CDN-dienstverleners. Daarom worden de toegangsgegevens verwerkt op de servers van de dienstverleners. Onze dienstverleners werken voor ons in het kader van de orderverwerking. Als u vragen heeft over onze dienstverleners en de basis van onze samenwerking met hen, kunt u gebruik maken van de contactmogelijkheid die in dit privacybeleid wordt beschreven.

2. GEGEVENSVERZAMELING EN -VERWERKING TER UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST EN BIJ HET OPENEN VAN EEN KLANTENACCOUNT

Wij verzamelen persoonlijke gegevens wanneer u deze vrijwillig aan ons verstrekt in het kader van uw bestelling of wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via contactformulier of e-mail). Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat we deze gegevens in dit geval absoluut nodig hebben om het contract uit te voeren of uw contactaanvraag te verwerken. Het is voor u niet mogelijk om uw bestelling af te ronden en/of contact met ons op te nemen zonder ons deze informatie te verstrekken. Welke gegevens worden verzameld, kunt u terugvinden op de respectievelijke gegevensinvoerformulieren. In overeenstemming met art. 6 lid1 sub b AVG gebruiken wij de gegevens die u ons verstrekt om de overeenkomst uit te voeren en uw verzoeken te verwerken. Als u besluit een klantenrekening te openen en ons uw toestemming geeft in overeenstemming met art. 6 lid1 sub a AVG, zullen wij uw gegevens ook gebruiken om deze rekening te openen.

Na de volledige uitvoering van het contract of de verwijdering van uw klantaccount beperken wij de verdere verwerking van uw gegevens en verwijderen wij uw gegevens na het verstrijken van de wettelijk voorgeschreven fiscale en commerciële bewaartermijnen, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met een verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden op een uitgebreider gebruik van de gegevens, wat wettelijk is toegestaan en waarvan wij u hier op de hoogte stellen. Het verwijderen van uw klantaccount is op elk moment mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar het hieronder aangegeven adres of via een functie die hiervoor is voorzien in de klantaccount.

4. GEGEVENSVERWERKING BIJ DE UITVOERING VAN DE BETALING

Wij werken samen met deze partners om de betalingen in onze online shop te verwerken: technische dienstverlener, kredietinstelling, betalingsdienstaanbieder.

4.1 GEGEVENSVERWERKING VOOR DE VERWERKING VAN TRANSACTIES

Afhankelijk van de gekozen betaalmethode leveren we de gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betalingstransactie aan onze technische dienstverleners die voor ons werken in het kader van de orderverwerking,of aan de toegewezen kredietinstellingen of aan de geselecteerde betalingsdienstaanbieder verder, voor zover dit nodig is voor de afwikkeling van de betaling. Dit dient voor de uitvoering van de overeenkomst volgens Art. 6 lid 1 sub b AVG. In sommige gevallen verzamelen betalingsdienstaanbieders de gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling zelf, bijvoorbeeld op hun eigen website of via een technische integratie in het bestelproces. In dit verband is de verklaring inzake gegevensbescherming van de respectieve betalingsdienstaanbieder van toepassing. Als u vragen heeft over onze partners voor de verwerking van betalingen en de basis van onze samenwerking met hen, kunt u gebruik maken van de contactoptie die in deze privacyverklaring wordt beschreven.

4.2 GEGEVENSVERWERKING TEN BEHOEVE VAN FRAUDEPREVENTIE EN OPTIMALISATIE VAN ONZE BETALINGSPROCESSEN

Wij kunnen onze dienstverleners aanvullende informatie verstrekken die zij, samen met de informatie die nodig is om de betaling te verwerken, kunnen gebruiken als onze verwerkers met het oog op fraudepreventie en om onze betalingsprocessen te optimaliseren (bijv. facturering, verwerking van betwiste betalingen, boekhoudkundige ondersteuning). In overeenstemming met artikel 6 lid 1 sub f AVG dient dit ter bescherming van onze legitieme belangen bij de bescherming tegen fraude of bij een efficiënt betalingsbeheer, die zwaarder wegen dan onze eigen belangen.

5. RECLAME PER E-MAIL, POST

5.1 E-MAILNIEUWSBRIEF MET AANMELDING

Indien u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, zullen wij de daarvoor benodigde gegevens of door u afzonderlijk verstrekte gegevens gebruiken om u op basis van uw toestemming regelmatig onze e-mailnieuwsbrief te sturen conform art. 6 lid 1 sub a AVG.

U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief en dat kan door een bericht te sturen naar de contactoptie die in deze privacyverklaring is beschreven of via een link die hiervoor in de nieuwsbrief is opgenomen. Na de uitschrijving verwijderen wij uw e-mailadres uit de lijst van ontvangers, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om uw gegevens te gebruiken op manieren die wettelijk zijn toegestaan en waarvan wij u in deze privacyverklaring op de hoogte stellen.

5.2 E-MAILNIEUWSBRIEF ZONDER AANMELDING EN ZONDER UW RECHT VAN BEZWAAR

Na afmelding zullen wij uw e-mailadres uit de lijst van ontvangers verwijderen, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens overeenkomstig art. 6 lid 1 a AVG of wij ons het recht voorbehouden uw gegevens te gebruiken op een wijze die verder gaat dan dit en wettelijk is toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

Indien wij uw e-mailadres ontvangen in verband met de verkoop van een product of dienst en u heeft hiertegen geen bezwaar gemaakt, behouden wij ons het recht voor, op basis van artikel 11.7 lid 3 van de Telecommunicatiewet, om u regelmatig per e-mail aanbiedingen te doen voor soortgelijke producten uit ons assortiment. Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen bij het aanspreken van onze klanten in de reclame, die zwaarder wegen dan de belangen van de klant.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik van uw e-mailadres door een bericht te sturen naar de in deze privacyverklaring beschreven contactmogelijkheid of via een daartoe in de reclamemail voorziene link, zonder andere kosten dan de verzendkosten volgens de basistarieven te maken.

5.3 VERZENDING VAN DE NIEUWSBRIEF

De nieuwsbrief kan ook door onze dienstverleners worden verstuurd in het kader van een verwerking namens ons. Als u vragen heeft over onze dienstverleners en de basis van onze samenwerking met hen, kunt u gebruik maken van de contactmogelijkheid die in deze privacyverklaring wordt beschreven.

5.4 ADVERTENTIES PER POST EN UW RECHT VAN BEZWAAR

Bovendien behouden wij ons het recht voor om uw voor- en achternaam en uw postadres voor eigen reclamedoeleinden te gebruiken, bijv. voor het toesturen van interessante aanbiedingen en informatie over onze producten via de post. Het doel hiervan is het waarborgen van ons, in het kader van een belangenafweging doorslaggevende, gerechtvaardigde belang van een promotionele benadering van onze klanten conform art. 6 lid 1 sub f AVG.

De reclamezendingen worden in opdracht van ons door een dienstverlenend bedrijf bezorgd, aan welk bedrijf wij daarom uw gegevens doorgeven.

6. COOKIES EN ANDERE TECHNOLOGIEËN

ALGEMENE INFORMATIE

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, maken wij op verschillende pagina's gebruik van technologieën, waaronder zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch worden opgeslagen op uw eindapparaat. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na afloop van de browsersessie, d.w.z. na het sluiten van uw browser, weer verwijderd (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat staan en stellen ons in staat uw browser te herkennen bij een volgend bezoek (permanente cookies).

Wij maken gebruik van technologieën die absoluut noodzakelijk zijn voor het gebruik van bepaalde functies van onze website (bijv. de winkelwagenfunctie). Deze technologieën worden gebruikt voor het verzamelen en verwerken van IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website (bijv. informatie over de inhoud van het winkelmandje). In het kader van de belangenafweging dienen de overheersende legitieme belangen in een optimale presentatie van ons aanbod overeenkomstig art. 6 lid sub f AVG.

Daarnaast gebruiken wij technologie om de wettelijke verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn te vervullen (bijv. om toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te kunnen bewijzen), evenals voor webanalyse en online marketing. Meer informatie hierover, met inbegrip van de respectieve rechtsgrond voor gegevensverwerking, is te vinden in de volgende delen van deze privacyverklaring.

De cookie-instellingen voor uw browser vindt u onder de volgende link: [https://support.microsoft.com/de-de/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies]Microsoft Edge™ [https://support.microsoft.com/nl-nl/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies] / Safari™ [https://support.apple.com/nl-nl/guide/safari/sfri11471/12.0/mac/10.14 ] / Chrome™ [https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl&hlrm=en] / Firefox™ [https://support.mozilla.org/nl/products/firefox/protect-your-privacy/cookies] / Opera™ [https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies]

Voor zover u hebt ingestemd met het gebruik van de technologieën in overeenstemming met artikel 6 lid 1 sub a AVG, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de contactpersoon die in de privacyverklaring is beschreven.

7. GEBRUIK VAN COOKIES EN ANDERE TECHNOLOGIEËN VOOR WEBANALYSE EN RECLAMEDOELEINDEN

Voor zover u toestemming heeft gegeven in overeenstemming met Art. 6 lid 1 sub a AVG, gebruiken wij de volgende cookies en andere technologieën van derden op onze website. De in dit kader verzamelde gegevens worden na afloop van het doel en het gebruik van de betreffende technologie door ons gewist. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Meer informatie over uw herroepingsopties vindt u in de rubriek "Cookies en andere technologieën". Meer informatie, inclusief de basis van onze samenwerking met de afzonderlijke aanbieders, vindt u onder de afzonderlijke technologieën. Als u vragen heeft over de aanbieders en de basis van onze samenwerking met hen, kunt u gebruik maken van de contactmogelijkheid die in dit privacybeleid wordt beschreven.

7.1 GEBRUIK VAN GOOGLE-DIENSTEN

We gebruiken de volgende technologieën van Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). De informatie die automatisch door Google-technologieën over uw gebruik van onze website wordt verzameld, wordt meestal naar een server van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS, gestuurd en daar opgeslagen. De Europese Commissie heeft voor de Verenigde Staten geen adequaatheid vastgesteld. Onze samenwerking is gebaseerd op de standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. Als uw IP-adres wordt verzameld met behulp van Google-technologieën, wordt het ingekort door het activeren van IP-anonimisering voordat het wordt opgeslagen op de servers van Google. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server overgebracht en daar ingekort. Tenzij voor de afzonderlijke technologieën anders is bepaald, is de gegevensverwerking gebaseerd op een overeenkomst die voor de desbetreffende technologie is gesloten tussen de gezamenlijk verantwoordelijke partijen overeenkomstig artikel 26 DSGVO. Meer informatie over de verwerking van gegevens door Google vindt u in de informatie over gegevensbescherming van Google [http://policies.google.com/privacy?hl=nl].

GOOGLE ANALYTICS

Voor de analyse van de website verzamelt en bewaart Google Analytics automatisch gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, informatie over het apparaat en de browser en informatie over uw gebruik van onze website), waarvan met behulp van pseudoniemen gebruiksprofielen worden gemaakt. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. Uw IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. De gegevensverwerking is gebaseerd op een overeenkomst over de verwerking van bestellingen door Google.

GOOGLE ADS

Voor reclamedoeleinden in de Google-zoekresultaten en op de websites van derden wordt bij uw bezoek aan onze website het zogenaamde Google Remarketing Cookie ingesteld, die door het verzamelen en verwerken van gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie evenals informatie over uw gebruik van onze website) en door middel van een pseudoniem cookie-ID en op basis van de door u bezochte pagina's automatisch reclame op basis van interesses mogelijk maakt. De verdere verwerking van de gegevens vindt alleen plaats als u de instelling "gepersonaliseerde reclame" in uw Google-account heeft geactiveerd. Als u tijdens uw bezoek aan onze website bij Google bent ingelogd, gebruikt Google uw gegevens samen met de gegevens van Google Analytics voor het maken en definiëren van doelgroeplijsten voor cross-device remarketing.

Voor de analyse van de website en het volgen van gebeurtenissen gebruiken we Google Ads Conversion Tracking om uw latere gebruiksgedrag te meten wanneer u via een Google Ads-advertentie op onze website aankomt. Voor dit doel kunnen cookies worden gebruikt en gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie, alsmede informatie over uw gebruik van onze website op basis van door ons gespecificeerde gebeurtenissen, zoals een bezoek aan een website of nieuwsbriefregistratie) worden verzameld, waarvan gebruiksprofielen met behulp van pseudoniemen worden aangemaakt.

GOOGLE RECAPTCHA

Ter bescherming tegen misbruik van onze webformulieren en tegen spam door geautomatiseerde software (zogenaamde bots) verzamelt Google reCAPTCHA gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, browserinformatie en informatie over uw gebruik van onze website) en voert het een analyse uit van uw gebruik van onze website door middel van een zogenaamd JavaScript en cookies. Daarnaast worden andere cookies die door Google-services in uw browser worden opgeslagen, geëvalueerd. Persoonlijke gegevens worden niet uitgelezen of opgeslagen uit de invoervelden van het betreffende formulier.

7.2 GEBRUIK VAN MICROSOFT-DIENSTEN VOOR WEBANALYSE EN RECLAMEDOELEINDEN

We gebruiken de technologieën van Microsoft Ireland Operations Ltd., One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Ierland ("Microsoft"), zoals hieronder beschreven. De gegevensverwerking is gebaseerd op een overeenkomst tussen medeverantwoordelijke partijen conform art. 26 AVG. De informatie die automatisch wordt verzameld door Microsoft-technologieën over uw gebruik van onze website wordt meestal overgebracht naar een server van Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS en daar opgeslagen. De Europese Commissie heeft voor de Verenigde Staten geen adequaatheid vastgesteld. Onze samenwerking is gebaseerd op de standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. Voor meer informatie over de gegevensverwerkingspraktijken van Microsoft, verwijzen wij u naar de privacyverklaring van Microsoft. [https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement] 

7.3 GEBRUIK VAN FACEBOOK-DIENSTEN

GEBRUIK VAN FACEBOOK PIXEL

We gebruiken de Facebook-pixel in het kader van de technologieën van Meta Platforms Ireland Ltd, [https://www.facebook.com/facebookdublin/] 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland ("Facebook") zoals hieronder beschreven. De Facebook-pixel wordt gebruikt om automatisch gegevens te verzamelen en op te slaan (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie evenals informatie over uw gebruik van onze website op basis van door ons aangegeven gebeurtenissen, zoals een bezoek aan een website of een nieuwsbriefregistratie), van waaruit gebruikersprofielen met behulp van pseudoniemen worden aangemaakt.

In het kader van de zogenaamde uitgebreide datamatching wordt ook informatie verzameld en opgeslagen voor matching-doeleinden, waarmee personen kunnen worden geïdentificeerd (bijvoorbeeld namen, e-mailadressen en telefoonnummers). Hiervoor wordt bij het bezoek aan onze website automatisch een cookie ingesteld door de Facebook-pixel, waardoor uw browser bij het bezoek aan andere websites automatisch wordt herkend aan de hand van een pseudoniem cookie-ID. Facebook zal deze informatie combineren met andere gegevens van uw Facebook-account en deze gebruiken om rapporten over websiteactiviteiten samen te stellen en andere diensten te leveren die verband houden met het gebruik van de website, in het bijzonder gepersonaliseerde en groepsreclame. Wij hebben geen invloed op de gegevensverwerking door Facebook en ontvangen alleen statistieken op basis van Facebook-pixels.

De informatie die automatisch wordt verzameld door Facebook-technologieën over uw gebruik van onze website wordt meestal overgebracht naar een server van Meta Platforms, Inc. 1601 Willow Road, Menlo Park, Californië 94025, VS en daar opgeslagen. De Europese Commissie heeft voor de Verenigde Staten geen adequaatheid vastgesteld. Als de overdracht van gegevens aan de VS onze verantwoordelijkheid is, is onze samenwerking gebaseerd op standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. Meer informatie over de verwerking van gegevens door Facebook vindt u in het privacybeleid van Facebook [https://www.facebook.com/policy.php].

FACEBOOK ANALYTICS

In het kader van Facebook Analytics worden op basis van de met de Facebook-pixel verzamelde gegevens over uw gebruik van onze website statistieken over de bezoekersactiviteit op onze website opgesteld. De gegevensverwerking is gebaseerd op een overeenkomst over de verwerking van bestellingen door Facebook. Uw analyse dient de optimale presentatie en marketing van onze website.

FACEBOOK ADS

We gebruiken Facebook Ads om deze website te promoten op Facebook en andere platformen. Wij bepalen de parameters van de betreffende reclamecampagne. Facebook is verantwoordelijk voor de exacte uitvoering, met name de beslissing over de plaatsing van de advertenties bij de individuele gebruikers. Tenzij voor de afzonderlijke technologieën anders is bepaald, is de gegevensverwerking gebaseerd op een overeenkomst tussen gezamenlijk verantwoordelijke partijen in overeenstemming met artikel 26 AVG. De gezamenlijke verantwoordelijkheid is beperkt tot het verzamelen van gegevens en het doorsturen ervan naar Meta Platforms Ierland. De latere gegevensverwerking door Meta Platforms Ierland valt hier niet onder.

Om de marketing van onze website te optimaliseren, hebben wij de instellingen voor het delen van gegevens voor "Google-producten en -diensten" geactiveerd. Hierdoor heeft Google toegang tot de gegevens die door Google Analytics worden verzameld en verwerkt en kan deze vervolgens worden gebruikt om de diensten van Google te verbeteren. De gegevensoverdracht aan Google in het kader van deze gegevensoverdracht is gebaseerd op een aanvullende overeenkomst tussen de verantwoordelijken. Wij hebben geen invloed op de verdere verwerking van de gegevens door Google.

Op basis van de statistieken over de bezoekersactiviteit op onze website, die via Facebook-pixels worden aangemaakt, voeren wij via Facebook Custom Audience groepsreclame uit op Facebook door de kenmerken van de betreffende doelgroep te bepalen. In het kader van de uitgebreide gegevensverzameling (zie hierboven) die plaatsvindt om de respectievelijke doelgroep te bepalen, treedt Facebook op als onze verwerker.

Op basis van het door de Facebook-pixel ingestelde pseudoniem cookie-ID en de verzamelde gegevens over uw gebruiksgedrag op onze website, voeren wij gepersonaliseerde reclame via Facebook Pixel Remarketing.

Voor webanalyse en het bijhouden van evenementen gebruiken we Facebook Pixel Conversies om uw latere gebruiksgedrag te meten wanneer u onze website bereikt via een advertentie van Facebook Ads. De gegevensverwerking is gebaseerd op een overeenkomst over de verwerking van bestellingen door Facebook.

7.4 ANDERE AANBIEDERS VAN WEBANALYSE- EN ONLINE MARKETINGDIENSTEN

GEBRUIK VAN CRITEO VOOR ONLINE MARKETING

Via onze reclamepartner Criteo SA [https://www.criteo.com/], 32 Rue Blanche, 75009 Parijs, Frankrijk ("Criteo"), promoten wij deze site in de zoekresultaten en op websites van derden. Wanneer u onze website bezoekt, wordt er automatisch een retargeting cookie ingesteld door Criteo of zijn partners om op interesse gebaseerde reclame mogelijk te maken met behulp van een pseudoniem cookie-ID en op basis van de pagina's die u bezoekt. De gegevensverwerking is gebaseerd op een overeenkomst tussen medeverantwoordelijke partijen conform art. 26 AVG. We bepalen de parameters van elke reclamecampagne, Criteo is verantwoordelijk voor de exacte uitvoering (bijvoorbeeld de beslissing over de plaatsing van individuele advertenties). De gegevens die automatisch door Criteo worden verzameld (IP-adres, tijdstip van bezoek, informatie over het apparaat en de browser en informatie over uw gebruik van onze website) kunnen door Criteo worden gecombineerd met informatie uit andere bronnen en worden doorgegeven aan Criteo-reclamepartners.

GEBRUIK VAN VIMEO VIDEO PLUGIN VOOR DE INTEGRATIE VAN CONTENT VAN DERDEN

Om inhoud van derden te integreren, worden gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, apparaat- en browserinformatie) verzameld via de videoplugin van Vimeo LLC, 555 West 18th Street, New York 10011, USA ("Vimeo"), naar Vimeo [http://vimeo.com/about]verzonden en vervolgens door Vimeo verwerkt. De gegevensverwerking is gebaseerd op een overeenkomst tussen medeverantwoordelijke partijen conform art. 26 AVG.

Google Analytics is automatisch geïntegreerd in de Vimeo Video Plugin. Voor de analyse van de website verzamelt en bewaart Google Analytics automatisch gegevens (IP-adres, tijdstip van bezoek, informatie over het apparaat en de browser, evenals informatie over uw gebruik van onze website), waaruit met behulp van pseudoniemen gebruiksprofielen worden gemaakt. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. Google Analytics is een aanbod van Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). De door Google automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van onze website wordt meestal naar een server van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA, gestuurd en daar opgeslagen. Uw IP-adres wordt ingekort door het activeren van IP-anonimisering voordat het wordt opgeslagen op de servers van Google. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. Wij hebben geen invloed op en toegang tot de gegevensverwerking door Vimeo, inclusief de instellingen en resultaten van Google Analytics. De Europese Commissie heeft voor de Verenigde Staten geen adequaatheid vastgesteld. Onze samenwerking is gebaseerd op de standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie.

9. CONTACTMOGELIJKHEDEN EN UW RECHTEN

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

 * overeenkomstig artikel 15 AVG het recht om informatie te vragen over uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt binnen de daarin bepaalde omvang

 * overeenkomstig artikel 16 AVG het recht onverwijld rectificatie of vervollediging van uw betreffende onjuiste persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen te vragen

 * overeenkomstig artikel 17 AGV het recht om de wissing van uw persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen te verzoeken tenzij de verdere verwerking niet vereist is om * de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van informatie uit te oefenen;

    * een wettelijke verplichting na te komen

    * redenen van algemeen belang

    * rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen

 * overeenkomstig artikel 18 AGV het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken indien * de juistheid van de persoonsgegevens door u wordt betwist

    * de verwerking onrechtmatig is en u zich tegen het wissen ervan verzet

    * wij de persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar u deze nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering

    * u overeenkomstig artikel 21 AGV beywaar heeft gemaakt tegen de verwerking

 * overeenkomstig artikel 20 AGV het recht uw persoonsgegevens, die u aan ons heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen of te verzoeken om die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen

 * overeenkomstig artikel 77 het recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit binnen uw gewoonlijke woon- of werkplaats of op het hoofdkantoor van ons bedrijf.


Bij vragen over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonsgegevens, ingeval van inzage, rectificatie, beperking of wissing van gegevens en ook bij het intrekken van gegeven toestemmingen of bij bezwaar tegen een bepaald gebruik van gegevens kunt u zich wenden tot onze bedrijfsfunctionaris voor gegevensbescherming.


Functionaris voor gegevensbescherming

Herr Christian Volkmer, Projekt 29 GmbH & Co. KG

Ostengasse 14

93047 Regensburg

Duitsland

[email protected]


Recht van bezwaar

Voor zover wij ten behoeve van het waarborgen van een, in het kader van een belangenafweging doorslaggevend, gerechtvaardigd belang persoonsgegevens zoals hierboven toegelicht verwerken, kunt u tegen deze verwerking voor de toekomst bezwaar aantekenen. Als de verwerking plaatsvindt ten behoeve van direct marketing, kunt u dit recht op elk moment zoals hierboven beschreven uitoefenen. Als de verwerking ten behoeve van andere doeleinden plaatsvindt, kunt u een recht van bezwaar alleen uitoefenen als er sprake is van redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie.

Na het uitoefenen van uw recht op bezwaar zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde redenen kunnen aanvoeren die het belang van uw belangen, rechten en vrijheden zwaarder wegen of als de verwerking plaatsvindt ten behoeve van het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.

Dit geldt niet als de verwerking plaatsvindt met direct marketing als doel. Dan worden uw persoonsgegevens niet verder met dit doel verwerkt.

10. Visual Website Optimizer

Deze website maakt gebruik van het analyse-instrument Visual Website Optimizer van de provider Wingify (hierna ook VWO genoemd), met als doel meer te weten te komen over het gebruik van onze website en zo ons aanbod te optimaliseren. Bij het uitvoeren van de analyses houden wij ons aan de bepalingen van de Duitse wetgeving inzake gegevensbescherming en gebruiken wij met name geen persoonlijke gegevens. Als u niet wilt dat VWO gegevens over uw gebruik van onze website opslaat, kunt u bezwaar maken tegen het gebruik daarvan. U kunt een opt-out verklaring afleggen door hierop te klikken en zo te voorkomen dat u in de toekomst door VWO wordt geregistreerd voor analyses. Door gebruik te maken van de opt-out link http://visualwebsiteoptimizer.com/opt-out.php of van de functie die op de doelpagina wordt aangeboden, wordt een cookie geplaatst voor de uitsluiting van het analyseprogramma Visual Website Optimizer. Deze opt-out-verklaring is geldig zolang het cookie niet is verwijderd. De cookie wordt alleen voor onze website geplaatst onder het genoemde domein, per browser en computer. Als u onze website vanaf meerdere computers of met verschillende browsers bezoekt, raden wij u aan de opt-out cookie voor elke computer en browser in te stellen. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van uw anoniem verzamelde bezoekersgegevens voor de toekomst op de website http://visualwebsiteoptimizer.com/opt-out.php door het webadres van onze URL in te voeren: https://www.armedangels.com in het daarvoor bestemde veld.


Vertaald door duitse privacyverklaring

11. emarsys

Voor bepaalde activiteiten in verband met de website en e-mailcommunicatie van ARMEDANGELS is een contract gesloten met de externe dienstverlener Emarsys eMarketing Systems AG, Märzstrasse 1, 1150 Wenen ("Emarsys"). Deze dienstverlener verwerkt gegevens uitsluitend volgens de instructies van ARMEDANGELS en is ook gebonden aan dit privacybeleid. In geen geval mag deze dienstverlener de namens ons verzamelde of verwerkte gegevens voor eigen doeleinden gebruiken.

Het IP-adres van uw computer wordt niet opgeslagen of door Emarsys gebruikt voor marketingdoeleinden. IP-adressen die door de webservers van Emarsys worden verzameld, worden slechts gedurende een zeer korte periode opgeslagen en worden alleen gebruikt om misbruik op te sporen en te voorkomen.

Emarsys slaat cookies op uw computer op via uw webbrowser. De cookies en de daarin opgeslagen identificatienummers worden niet samengevoegd met uw naam, adres, e-mailadres of andere persoonlijk identificeerbare informatie, tenzij u ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven om u informatie te sturen die specifiek op uw interesses is afgestemd. Emarsys gebruikt deze cookies om uw browser te herkennen, zodat we uw bewegingen op onze website kunnen volgen en om het succes van bepaalde marketinginspanningen te registreren en meten. Wij gebruiken deze informatie om de website en onze e-mailnieuwsbrieven te verbeteren, met name door onze informatie en aanbiedingen af te stemmen op de individuele interesses en behoeften van de gebruikers.

U kunt bezwaar maken tegen de hierboven beschreven cookie-gebaseerde verzameling en analyse van online gegevens door te klikken op de opt-out op http://www.scarabresearch.com/privacy/. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, wordt een anoniem "opt-out"-cookie in uw webbrowser opgeslagen, waardoor de webservers van Emarsys op de hoogte worden gebracht van uw bezwaar en het verzamelen van gegevens wordt voorkomen. Het opt-out-cookie blijft geldig in de browser die u gebruikt totdat u het verwijdert met behulp van de tools van die browser. Indien u echter het cookie verwijdert of een andere browser of computer gebruikt, zal Emarsys niet langer kunnen detecteren dat u een dergelijk bezwaar hebt gemaakt. U kunt uw browser ook zo instellen dat hij geen cookies accepteert.


Vertaald door duitse privacyverklaring

12. CRM Ads

Wij gebruiken CRM Ads van de provider Emarsys eMarketing Systems AG, Märzstrasse 1, 1150 Wenen (https://www.emarsys.com/en/privacy-policy). Hierbij wordt gebruik gemaakt van Facebook Audience Manager en Google Customer Match om u af en toe advertenties te sturen waarvan wij denken dat deze het meest relevant voor u zijn. Deze functie stelt ons in staat om advertenties aan u te tonen als onderdeel van een specifieke groep mensen op basis van uw voorkeuren. Wij delen geen van uw persoonlijke gegevens, zoals naam of e-mailadres, met dergelijke netwerken van derden. Deze netwerken krijgen alleen een unieke identificatiecode. U kunt uw privacy-instellingen beheren op het tabblad privacy van uw account bij een dergelijk netwerk van derden. Voor meer informatie over Facebook Audience Manager en Google Customer Match, klik hier:

https://www.facebook.com/policy.php

https://policies.google.com/technologies/ads


Vertaald door duitse privacyverklaring

13. PAYONE GmbH

PAYONE is een dienst van PAYONE GmbH, Daniel-Goldbach-Straße 17-19, 40880 Ratingen, Duitsland, via welke alle betalingsprocessen worden afgehandeld wanneer u op onze website koopt. Om uw betaling te verwerken, sturen wij uw gegevens na het afronden van uw bestelling via een beveiligde verbinding naar onze betalingsprovider PAYONE (PAYONE GmbH; payone.com). Alle gegevens en controles met betrekking tot uw betaling worden verricht en opgeslagen door de betalingsverwerker. Meer informatie is te vinden op: https://www.bspayone.com/DE/de/privacy

Vertaald door duitse privacyverklaring

14. Deep Media Technologies GmbH

Op deze website worden gegevens verzameld en opgeslagen voor marketing- en optimalisatiedoeleinden met behulp van de technologie van Deep Media Technologies GmbH, Hohe Bleichen 8, 20354 Hamburg, Duitsland. Op basis van deze gegevens kunnen gepseudonimiseerde gebruikersprofielen worden opgesteld. Voor dit doel kunnen cookies worden gebruikt. De gegevens die met behulp van Deep Media-technologie worden verzameld, worden niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en worden niet samengevoegd met persoonlijke gegevens over de drager van het pseudoniem. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van gegevens met werking voor de toekomst door u af te melden. Nadere informatie over gegevensverwerking is te vinden op https://www.deepmedia.de/datenschutz/.


Vertaald door duitse privacyverklaring

15. Linkster GmbH

Wij gebruiken op deze site de trackingtechnologie van Linkster GmbH, Geschwister-Scholl-Strasse 52, 20251 Hamburg, om inzichten in partnerschappen en reclamekanalen te meten en te visualiseren. Dit is een functie om de doeltreffendheid van de overeenkomstige reclamemaatregelen te meten. Bovendien stelt de informatie ons in staat om reclamesuccessen toe te wijzen voor facturatiedoeleinden met overeenkomstige reclamepartners. Wanneer u op een advertentie-integratie klikt, worden cookies in uw browser geplaatst, die bij een transactie worden uitgelezen. Bij elk contactmoment stuurt uw browser een HTTP-verzoek naar de Linkster-server, waarmee bepaalde informatie wordt doorgegeven. Deze informatie omvat de URL van de website waarop het reclamemateriaal is geplaatst (referrer URL), de browser ID (user agent) van uw eindapparaat (met inbegrip van informatie over het type apparaat en het besturingssysteem), het IP-adres van het eindapparaat (dit IP-adres wordt door ons geanonimiseerd en gehasht voordat het wordt opgeslagen), de HTTP-header (gegevenspakket met diverse technische informatie die automatisch door uw browser wordt verzonden), het tijdstip van het verzoek en, indien reeds opgeslagen op het eindapparaat, de cookie met de inhoud ervan. Een cookie is een klein datapakketje dat wordt uitgewisseld tussen uw browser en de server. Informatie die relevant is voor de webtoepassing kan in dit datapakket worden opgeslagen en verzonden, bijvoorbeeld de inhoud van een virtueel winkelmandje. De traceertechnologie slaat cookies op uw eindapparaat op om acties te documenteren. Een 24-cijferige, anonieme ID wordt in de cookie opgeslagen. Gekoppeld aan deze ID, worden de gegevens in gecodeerde vorm opgeslagen in onze database op de server. Dit bevat informatie over de laatste contactmomenten (d.w.z. wanneer een bepaald reclamemedium werd weergegeven of aangeklikt door een eindapparaat). Indien nodig kunnen de opgeslagen contactpunten worden gecombineerd tot een sequentieketen (user journey). Bij een verzoek om actie worden doorgaans ook het bestelnummer en de waarde van uw winkelwagen door ons doorgegeven en opgeslagen. De door Linkster GmbH opgeslagen cookies worden uiterlijk na 30 dagen gewist. De aan ons doorgegeven informatie en de cookies dienen uitsluitend voor een juiste toewijzing van het succes van een reclamemedium en de bijbehorende facturering en worden gerechtvaardigd door onze gerechtvaardigde belangen volgens art. 6 lid 1 p. 1 lit. f DSGVO. Als u niet wilt dat er cookies in uw browser worden opgeslagen, kunt u dit doen door de juiste browserinstellingen te kiezen. U kunt het opslaan van cookies in uw browser deactiveren onder Extra's/Internetopties, dit beperken tot bepaalde websites of uw browser zo instellen dat u een bericht krijgt zodra een cookie wordt verzonden. In dat geval zult u echter rekening moeten houden met een beperkte weergave van de online-aanbiedingen en een beperkte gebruikersbegeleiding. U kunt cookies ook op elk moment verwijderen. In dat geval wordt de daarin opgeslagen informatie van uw eindapparaat verwijderd. Het verzamelen en verwerken van traceergegevens kan ook worden uitgeschakeld door te klikken op deze link voor het uitschakelen van tracking: https://trck.linkster.co/privacy-optout.do Uw gegevens bekijken: https://trck.linkster.co/privacy-mydata.do 

Vertaald door duitse privacyverklaring

16. Pinterest Conversion Tracking

Onze website maakt gebruik van de conversietrackingtechnologie van het sociale netwerk Pinterest (Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland), die ons in staat stelt om relevante advertenties en aanbiedingen op Pinterest te tonen aan onze websitebezoekers die al geïnteresseerd zijn in onze website en onze inhoud/aanbiedingen en Pinterest-leden zijn. Daartoe is op onze pagina's een zogenaamde conversietrackingpixel van Pinterest geïntegreerd, via welke Pinterest bij een bezoek aan onze website te weten komt dat u onze website hebt bezocht en in welke onderdelen van ons aanbod u geïnteresseerd was. Als u bijvoorbeeld geïnteresseerd was in bepaalde producten op onze website, kan het zijn dat u een advertentie voor ons product te zien krijgt op Pinterest. U kunt het verzamelen van gegevens voor de weergave van op interesses gebaseerde reclame op Pinterest te allen tijde deactiveren in uw accountinstellingen op Pinterest op https://www.pinterest.de/settings.

17. Reviews (Review.io)

On our website you have the possibility to write reviews. For this purpose, we use "Reviews.io", a service of REVIEWS.io 2020 GMBH, Stralauer Allee 6, 10245 Berlin, Germany. Through Reviews.io we can collect customer reviews and publish them on our website.

In order for you to be able to write a review, Review.io requires your name or a pseudonym and your email address (which is not published). As soon as you write a review on Review.io, the service automatically creates an account for you.

The processing is based on your consent (Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO). You can revoke your consent at any time. For this purpose, an informal communication by e-mail to us is sufficient. The legality of the data processing operations already carried out remains unaffected by the revocation. In the event of revocation of your consent, we will delete or anonymize the review.

Reviews can be submitted in such a way that it is not possible for other website users to identify you. It is up to you to decide whether you want to provide personal information beyond the mandatory information. Please note that when choosing your pseudonym as well as within the text fields and when uploading photos, it is also possible to provide information that allows for identification of your person. We recommend that you write your review text without providing personal data and design photos accordingly. We reserve the right not to publish or (partially) anonymize reviews that contain personal data.

Furthermore, Review.io performs the following processing for us as part of the review: 

  • Identification as a reviewer when you log in to our website and visit the website again 
  • Verify the authenticity of your ratings Answer your questions and provide appropriate customer support
  • Forwarding of our messages when we have responded to your review

We have concluded an order processing agreement with Review.io in accordance with the requirements of Art. 28 DSGVO, in which we obligate it to protect the data of our customers and not to pass it on to third parties.

For more information about the type of data Review.io collects, please see Review.io's Terms of Use and Privacy Policy: https://www.reviews.io/front/data-protection.

18. Clouflare Turnstyle

Ter bescherming tegen spam reacties gebruiken wij op onze server de captcha Cloudflare Turnstile van het bedrijf Cloudflare, gevestigd in San Francisco/California/USA. Turnstile werkt op de achtergrond en selecteert een reeks browseruitdagingen en zoekt naar signalen voor een menselijke gebruiker. Daarnaast herkent Turnstile Private Access Tokens van gebruikers van de nieuwste versies van macOS of iOS, waardoor Turnstile een apparaat kan valideren met behulp van de apparaatleverancier zonder de apparaatgegevens van de gebruiker vast te leggen, aan te raken of op te slaan (claim van Cloudflare). Er worden geen gegevens doorgegeven aan Cloudflare of een derde partij in het proces, noch worden er gegevens door ons opgeslagen. Het gebruik van Cloudflare Turnstile is gebaseerd op art. 6 (1) lit. f DSGVO, aangezien wij een gerechtvaardigd belang hebben om onze website zo goed mogelijk tegen spam te beschermen.

19. Fitanalytics

Deze website maakt gebruik van de dienst "Fitfinder". Fitfinder is een dienst van Fit Analytics GmbH, Voigtstr. 3, 10247 Berlijn. Fitfinder biedt de volgende diensten aan:

  • Real-time advies over kledingmaten
  • Voorspellende diensten in de online winkels van onze partners passen
  • Optimalisering van de algemene kwaliteit van onze adviesalgoritmen

Alle op deze manier verzamelde gegevens blijven anoniem. Fitanalytics verzamelt of verwerkt op deze manier geen directe persoonsgegevens (zoals naam, adres, betalingsgegevens). IP-adressen die via standaard back-end processen naar servers worden verzonden, worden onomkeerbaar gehasht en onmiddellijk na ontvangst afgekapt. Alle door de Fitanalytics-applicatie verzamelde gegevens worden opgeslagen op servers en databases binnen de Europese Unie of in het land van herkomst van de eindgebruiker. Er worden geen gegevens in deze categorie doorgegeven buiten de Europese Unie. Alle gegevens worden automatisch gewist aan het einde van een bepaalde bewaartermijn. De wettelijke basis voor het gebruik van Fitfinder is uw toestemming overeenkomstig art. 6 lid 1 lit. a DSGVO. Verdere informatie van de derde partij over gegevensbescherming is te vinden op de volgende Facebook-website: https://widget.fitanalytics.com/documents/privacy_de.html

20. Chatbot Solvemate

We gebruiken een chatbot van Solvemate om met u te communiceren. Chatbots kunnen uw vragen en andere input beantwoorden zonder menselijke hulp. Daartoe analyseren de chatbots naast uw input ook andere gegevens om passende antwoorden te geven (bijv. namen, e-mailadressen en andere contactgegevens, klantnummers en andere identificatiegegevens, bestellingen en chathistories). Bovendien kan de chatbot uw IP-adres, logbestanden, locatiegegevens en andere metadata verzamelen. Deze gegevens worden opgeslagen op de servers van de chatbot-provider.

Op basis van de verzamelde gegevens kunnen gebruikersprofielen worden opgesteld. Bovendien kunnen de gegevens worden gebruikt om op interesses gebaseerde reclame te spelen, op voorwaarde dat u uw toestemming hebt gegeven in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO. Daartoe kunnen de chatbots worden gekoppeld aan analyse- en reclametools.

De verzamelde gegevens kunnen ook worden gebruikt om onze chatbots en hun reactiegedrag te verbeteren (machine learning).

De gegevens die u als onderdeel van de communicatie invoert, blijven bij ons of de chatbot-operator totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor het opslaan ervan intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijv. nadat wij de verwerking van uw verzoek hebben voltooid). Dwingende wettelijke bepalingen - met name bewaartermijnen - blijven onverlet.

De rechtsgrondslag voor het gebruik van de chatbot is art. 6 lid 1 lit. b DSGVO, voor zover de chatbot wordt gebruikt om een contract te initiëren of als onderdeel van de uitvoering van een contract. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd, is de verwerking uitsluitend gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder a), van de DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. In alle andere gevallen is het gebruik gebaseerd op ons legitieme belang bij een zo effectief mogelijke communicatie met de klant (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO).

21. Doofinder

Wij gebruiken een dienst van Doofinder S.L., Madrid 28037, Rufino González 23 bis, 1º 1, Spanje "Doofinder" op onze website om het bezoek aan onze website aantrekkelijker te maken en u sneller betere zoekresultaten te presenteren. De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 f) DSGVO. Het gerechtvaardigd belang is de geoptimaliseerde presentatie van onze website. Hiervoor moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van Doofinder. Doofinder weet daardoor dat onze website via uw IP-adres is bezocht. Meer informatie over het zoeken op Doofinder vindt u op https://www.doofinder.com/de/ in de gegevensbeschermingsverklaring van Doofinder: https://www.doofinder.com/de/privacy-policy.