WE ARE ARMEDANGELS

MADE TO MAKE A DIFFERENCE

WE ARE ARMEDANGELS

MADE TO MAKE A DIFFERENCE

WAAR HET ALLEMAAL BEGON

HET JAAR IS 2007

We waren 'eco' lang voordat het cool was.

Greta had nog maar net geleerd om het woordje 'nee' te zeggen, de CO2-uitstoot steeg bijna ongemerkt naar 382 ppm en duurzaamheid was een nicheonderwerp dat nog niet serieus genomen werd. In datzelfde jaar richtten twee jonge studenten uit Keulen Armedangels op met een duidelijke missie: ondernemerschap gebruiken om het milieu te beschermen. Want als het systeem moet veranderen, moeten WIJ het systeem veranderen. Het begon allemaal met een simpel T-shirt. Daarmee gingen we de strijd aan tegen loonslavernij, chemische shortcuts en de massaproductie van waardeloze rommel. Een idee en overtuiging groeiden uit tot EEN VAN DE EERSTE FASHION BRANDS TER WERELD WAARBIJ DE MENS EN DE PLANEET OP NUMMER 1 KOMEN.

ONZE OVERTUIGING

WAAROM DOEN WE WAT WE DOEN?

Onze levensstijl is vervuilend en onze consumptie is volledig uit de hand gelopen en uit balans. We weigerden dat zomaar te laten gebeuren en begonnen 16 jaar geleden - lang voordat 'duurzaamheid' zelfs maar een begrip was - de mode-industrie duurzaam te veranderen. We hebben er ons doel van gemaakt om de klimaatverandering een halt toe te roepen. We beweren niet dat we alle oplossingen hebben en we geloven ook niet dat we dit alleen kunnen. Want alleen samen kunnen en moeten we voor radicale veranderingen zorgen om het klimaat in balans te houden. Het is niet genoeg om producten te maken die voldoen aan de strengste normen voor mens en milieu. Dat weten we. Daarom willen we overkoepelende verandering stimuleren: in cultuur, consumptie en levensstijl. We willen de huidige situatie radicaal in vraag stellen totdat we oplossingen gevonden hebben voor een duurzamere toekomst. Voor iedereen.

WE ARE NOT HERE TO MAKE FASHION
WE ARE HERE TO MAKE CHANGE.

WE ARE NOT HERE TO
MAKE FASHION
WE ARE HERE TO MAKE
CHANGE.

Vision

We willen een planeet die we trots kunnen achterlaten voor de volgende generaties.

Mission

Onze missie is eenvoudig: producten maken waar mensen van houden en die zo min mogelijk schade berokkenen aan de planeet. Zo bieden we iedereen de inspiratie en de middelen om zijn levensstijl te veranderen en de klimaatverandering tegen te gaan.

Onze Impact Pact

So here is how we make a difference

Uiteindelijk komt het allemaal neer op een simpele vraag: kunnen veranderingen in onze levensstijl die goed zijn voor het milieu opwegen tegen de negatieve impact van de kledingproductie? Een groen bedrijf moet tenslotte meer goed doen dan kwaad. Hoe gaat dat in zijn werk? Met behulp van onze wetenschappelijke analyse (dus laat je grijze cellen maar werken, want het kan technisch worden): zo weinig mogelijk schade berokkenen. Zo veel mogelijk goeds doen. Als alles bij elkaar genomen het goede zwaarder doorweegt dan het slechte, dan zijn we netto groen. Halleluja Mother Nature. En om dat te bereiken en deel uit te maken van een grotere transformatie richting een eerlijkere, functionerende en welvarende samenleving, laten we ons leiden door de volgende principes:

Voetafdruk verkleinen

Producten maken die zo min mogelijk schade berokkenen aan de planeet

Handafdruk vergroten

  • Een duurzamere garderobe mogelijk maken met producten waar mensen van houden
  • Mensen de middelen bieden om hun levensstijl te veranderen en de klimaatverandering tegen te gaan.

SUPPLY CHAIN ACTION

Onze wereldwijde partners

ARMEDANGELS is een merk dat diep geworteld is in ecologische en sociale rechtvaardigheid. We beseffen dat we onze ambitieuze visie alleen samen met onze partners van over de hele wereld kunnen verwezenlijken.

▾ Meer lezen


Als internationaal productiebedrijf kopen we onze materialen overal ter wereld in. De keuze van onze partners is daarom van essentieel belang en helpt ons de verstrekkende gevolgen van onze acties in ons achterhoofd te houden.

Eerlijk gezegd zijn we nog altijd bezig met het doorgronden van de complexiteit van wereldwijde toeleveringsketens. Daarom hebben we een extra streng systeem ingevoerd om de huidige en toekomstige impact van onze producten op mens en milieu te beoordelen: het Human Rights and Environmental Due Diligence System.

Rights and Environmental Due Diligence System. We volgen de richtlijnen en principes van de OESO en de VN voor het formuleren van onze interne richtlijnen en processen. Samengevat noemen we dit 'Responsible Business Conduct'.

Als je tot hier hebt gelezen en nog steeds wilt weten hoe we succesvolle relaties met leveranciers en belanghebbenden onderhouden en op welke principes van partnerschap deze relaties zijn gebaseerd, dan raden we je aan ons Action Report te lezen.

SUPPLY CHAIN ACTION

Unsere Partner weltweit

ARMEDANGELS ist eine Marke, die tief in ökologischer und sozialer Gerechtigkeit verwurzelt ist. Wir wissen, dass wir unsere ehrgeizige Vision nur zusammen mit unseren Partnern rund um den Globus erreichen können.

▾ MEHR LESEN


Als globales Produktionsunternehmen beziehen wir unsere Materialien weltweit. Deshalb ist die Wahl unserer Partner von entscheidender Bedeutung und hilft uns, die weitreichenden Folgen unseres Tuns immer im Blick zu haben.

Ehrlich gesagt, sind wir immer noch dabei, die Komplexität globaler Lieferketten zu verstehen. Und genau deshalb haben wir ein umso strengeres System eingeführt, um die aktuellen und zukünftigen Auswirkungen unserer Produkte auf Mensch und Umwelt zu bewerten: das Human Rights and Environmental Due Diligence System.

Intern richten wir uns bei der Formulierung von Richtlinien und Prozessen nach den Richtlinien und Grundsätzen der OECD und UN. Zusammengefasst heißt das bei uns ‚Responsible Business Conduct‘.

Wenn du bis hierhin durchgehalten hast und noch immer wissen möchtest, wie wir erfolgreiche Beziehungen zu Lieferanten und Stakeholdern sichern und auf welchen Partnerschaftsgrundsätzen diese beruhen, dann empfehlen wir, unseren Action Report zu lesen.SUPPLY CHAIN ACTION

Unsere Partner weltweit

ARMEDANGELS ist eine Marke, die tief in ökologischer und sozialer Gerechtigkeit verwurzelt ist. Wir wissen, dass wir unsere ehrgeizige Vision nur zusammen mit unseren Partnern rund um den Globus erreichen können.

▾ MEHR LESEN


Als globales Produktionsunternehmen beziehen wir unsere Materialien weltweit. Deshalb ist die Wahl unserer Partner von entscheidender Bedeutung und hilft uns, die weitreichenden Folgen unseres Tuns immer im Blick zu haben.

Ehrlich gesagt, sind wir immer noch dabei, die Komplexität globaler Lieferketten zu verstehen. Und genau deshalb haben wir ein umso strengeres System eingeführt, um die aktuellen und zukünftigen Auswirkungen unserer Produkte auf Mensch und Umwelt zu bewerten: das Human Rights and Environmental Due Diligence System.

Intern richten wir uns bei der Formulierung von Richtlinien und Prozessen nach den Richtlinien und Grundsätzen der OECD und UN. Zusammengefasst heißt das bei uns ‚Responsible Business Conduct‘.

Wenn du bis hierhin durchgehalten hast und noch immer wissen möchtest, wie wir erfolgreiche Beziehungen zu Lieferanten und Stakeholdern sichern und auf welchen Partnerschaftsgrundsätzen diese beruhen, dann empfehlen wir, unseren Action Report zu lesen.MATERIALS WE ARE SOURCING

MATERIALS MATTER


Materialen zijn grondstoffen.

En omdat er maar een beperkte hoeveelheid grondstoffen in de wereld voorradig is, willen we er absoluut zorgzaam mee omspringen en ze bedachtzaam inkopen. Daarom hechten we veel belang aan transparante toeleveringsketens, betrouwbare partners en de positieve impact van onze acties.

Materialen zijn onze kerncompetentie. Ze vormen de basis voor een geslaagd product en hebben een grote invloed op de duurzaamheid en kwaliteit van het afgewerkte kledingstuk. Onze materiaalstrategie is gebaseerd op drie pijlers.


▾ 1. KWALITEIT IS DUURZAAMHEID


Een duurzame verandering qua levensstijl mogelijk maken: dat is een van de belangrijkste doelen van onze materiaalstrategie. Waarom? Wel, het voortdurend kopen en wegwerpen van kleding (en dus de kortere levensduur van onze kleding) is een van de grootste zonden van de mode-industrie. En om ervoor te zorgen dat we niets aan deze afvalberg toevoegen, maken we alleen producten van hoge kwaliteit die ontworpen zijn om lang mee te gaan. Dit betekent ook dat we de ecologische voetafdruk van onze materialen nooit zouden verkleinen ten koste van de kwaliteit. Want dat verschuift de uitstoot alleen maar van onze productie naar de kledingkast van de consument. Ons doel is om kwaliteit zo meetbaar mogelijk te maken.▾ 2. BESLISSINGEN VOOR DE PLANEET


Bij het kiezen van onze materialen geven we de voorkeur aan die met de kleinste ecologische voetafdruk, bijvoorbeeld gerecycled katoen in plaats van nieuw katoen of lyocell in plaats van zijde. Hetzelfde geldt voor circulariteit: we kiezen zoveel mogelijk voor monomaterialen in plaats van materiaalmixen, omdat hogere recyclingpercentages aan het einde van de levenscyclus per slot van rekening de ecologische voetafdruk van het product verkleinen. Voor alle gegevensbronnen laten we ons leiden door best practices en maken we onze bronnen bekend voor het publiek.▾ 3. NATUUR IN PLAATS VAN OLIE


We geloven dat langetermijnoplossingen voor de klimaatverandering uit de natuur voortkomen (en niet uit olie). Daarom streven we ernaar om minder fossiele brandstoffen en meer natuurlijke grondstoffen te gebruiken. We innoveren de manier waarop natuurlijke hulpbronnen worden geteeld om sneller met natuurlijke oplossingen te komen voor de klimaatverandering.


They're made of matter

Materialien sind Rohstoffe.

Und weil es nur eine begrenzte Menge an Rohstoffen auf der Welt gibt, ist deren sorgsame Nutzung und Beschaffung für uns oberste Priorität. Deshalb setzen wir auf transparente Lieferketten, vertrauenswürdige Partner und einen positiven Impact für unser Handeln.

Materialien sind unsere Kernkompetenz. Sie sind der Grundstoff für ein erfolgreiches Produkt und haben einen großen Einfluss auf die Nachhaltigkeit und Qualität des fertigen Kleidungsstücks. Unsere Materialstrategie hat drei Leitfäden.


▾ 1. QUALITÄT IST NACHHALTIGKEIT


Einen nachhaltigen Wandel im Lebensstil befähigen – das ist eines der wichtigsten Ziele unserer Materialstrategie. Warum das? Nun, die In-Out-Logik (und die damit einhergehende Verkürzung der Lebensdauer unserer Kleidung) ist eine der größten Sünden der Modeindustrie. Und um sicherzustellen, dass wir diesem Müllberg nichts weiter hinzufügen, produzieren wir ausschließlich qualitativ hochwertige Produkte mit Anspruch auf Dauer und Langlebigkeit. Das bedeutet auch, dass wir den CO2-Abdruck unserer Materialien nie auf Kosten ihrer Qualität reduzieren würden, da das lediglich die Emissionen verschiebt – von unserer Produktion auf die Garderobe der Verbraucher*innen. Unser Ziel ist es, Qualität bestmöglich und messbar zu machen.▾ 2. ENTSCHEIDUNGEN FÜR DEN PLANETEN


Bei der Wahl unserer Materialien entscheiden wir uns für diejenigen, die den geringsten CO2-Abdruck verursachen, z. B. recycelte Baumwolle statt neuer Baumwolle oder Lyocell statt Seide. Das gilt auch für Zirkularität: Wir ziehen Monomaterialien Gemischen vor, da höhere Recyclingraten am Ende des Lebenszyklus den CO2-Abdruck des Produkts letztlich verringern. Bei allen Datenquellen orientieren wir uns an Best Practices und geben unsere Quellen offen an.▾ 3. NATUR STATT ÖL


Wir glauben, dass langfristige Lösungen für den Klimawandel aus der Natur (nicht aus Erdöl) kommen werden. Deshalb verpflichten wir uns, weniger fossile Brennstoffe und mehr natürliche Rohstoffe zu verwenden. Wir setzen dabei in der Art, wie natürliche Rohstoffe angebaut werden, auf Innovation, um natürliche Lösungen für den Klimawandel zu beschleunigen.

Onze core values

Wil je meer te weten komen over hoe we intern werken, plezier beleven & en omgaan met elkaar?


Lees meer

made to make a difference