Wat kunnen we in hemelsnaam doen om te voorkomen dat de aarde oververhit raakt en we allemaal levend worden gekookt?


Welnu, zonder al te diep in te gaan op de details van toekomstige technologieën - ARMEDANGELS zit er bovenop. De algemene opvatting is dat de mondiale kledingindustrie ongeveer 10%* bijdraagt aan de CO2eq-uitstoot. En wie lijdt het meest onder de negatieve invloeden van deze uitstoot? *Bron: European Parliament: The Impact of textile production and waste on the environment

Onze opdracht is dus duidelijk. We kunnen iets doen. Dus zullen we het doen.

Source: EUROPEAN PARLIAMENT: THE IMPACT OF TEXTILE PRODUCTION AND WASTE ON THE ENVIRONMENT

Meten

Eerst hebben we onze eigen directe uitstoot van onze dagelijkse activiteiten nader bekeken.

Daarbij hebben we REAL-gegevens geraadpleegd: ons hoofdkantoor (stroom-, warmte- en waterverbruik), ons dagelijkse werkverkeer, al onze zakenreizen met de trein, het vliegtuig en de auto en onze bedrijfsauto's, alsook het beschikbaar stellen van onze B2B- en B2C-webshops.

En, last but not least, de uitstoot van onze showrooms. Volgens het GHG-protocol* vallen deze gegevens onder de scopes** één en twee, en delen onder scope drie. Het resultaat? Tussen mei 2021 en april 2022 hebben we 238,22 ton CO2-equivalent uitgestoten. Deze verslagperiode dient als basis voor de maatregelen in 2021.

Het GHG-protocol is een internationaal erkende methodologische norm voor de meting en het beheer van emissies die een impact hebben op het klimaat. Wil je meer te weten komen over het GHG-protocol? Ga dan naar: https://ghgprotocol.org/

Scope 1 dekt de directe uitstoot die binnen de organisatie wordt veroorzaakt, scope 2 omvat de indirecte uitstoot door opwekking van zelf gekochte en verbruikte elektriciteit. Scope 3 omvat alle overige indirecte uitstoot zoals bijvoorbeeld de uitstoot veroorzaakt door de fabricage van producten of diensten maar ook zakelijk verkeer.

Verminderen

Het goede nieuws: we gebruiken al hernieuwbare energie in ons hoofdkantoor en voor onze webshop.

Hernieuwbare energiebronnen

We proberen onze uitstoot zo laag mogelijk te houden, omdat we al gebruik maken van hernieuwbare energie in ons hoofdkantoor en voor onze internetinfrastructuur.

Broeikasgassen verminderen

We hebben bijv. geen airconditioningssystemen geïnstalleerd (die door de broeikasgassen NFC en PFC sterk bijdragen aan de opwarming van de aarde). Maar er is speelruimte voor nog meer vermindering.

Jobtickets & fietsen

We bieden onze medewerkers abonnementen voor het openbaar vervoer, de mogelijkheid om mobiel te werken en fietsreparatiediensten aan. We zijn heel benieuwd wat het effect hiervan is op de gegevens van volgend jaar! 

Vliegen vermijden

We vermijden zakenvluchten maar als er echt geen alternatieven mogelijk zijn, worden deze gecompenseerd. Bovendien bundelen we zakenreizen in dezelfde regio en werken aan een oplossing voor onze bedrijfswagens.

Offset

De volgende stap: compensatie van alle klimaatschadelijke uitstoot.

Dit houdt in dat we investeren in compensatieprojecten om dezelfde hoeveelheid CO2-uitstoot te besparen. De reductie vindt plaats via projecten die CO2-uitstoot besparen, door middel van de inzet van efficiëntere technologieën en hernieuwbare energiebronnen of initiatieven voor koolstofbinding (bijv. (her)bebossing)) te ondersteunen. 

Kort samengevat: we stoten 1 ton CO2-equivalent uit, en een project bespaart of verwijdert dezelfde hoeveelheid CO2-eq. We zijn ons ervan bewust dat deze benadering nogal wat haken en ogen bevat maar we hebben hiervoor gekozen omdat we vinden dat het beter is NU iets te doen dat minder perfect is, dan helemaal niets te doen.

Aktie

We hebben besloten om samen te werken met een biomassaproject in India.

Hoe werkt klimaatbescherming met biomassa?

Biomassaprojecten produceren energie uit hernieuwbare biomassa: van afval zoals kokosnootschillen, zaagsel of ook hout afkomstig van duurzaam bosbeheer. Voor dit doel worden geen bossen gekapt, noch worden fossiele brandstoffen verbrand – en dus wordt minder CO2 uitgestoten. Daarnaast ontstaan minder broeikasgassen door minder afbraak van de biomassa in de lucht, er komt zodoende geen methaan (CH4) vrij. 

Bovendien ondersteunt het project lokale gemeenschappen met het overschot aan oogstafval, wat als een tweede inkomstenbron kan dienen. Een win-winsituatie!

De kleine lettertjes

De CO2-voetafdruk van ons bedrijf (Corporate Carbon Footprint, CCF) is opgesteld in samenwerking met Climate Partner en in overeenstemming met de richtlijnen van het Greenhouse Gas Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard (GHG-protocol).

Vorig jaar was de CO2-voetafdruk van ons bedrijf 263 ton CO2-equivalent. Nu zou u kunnen denken dat we onze voetafdruk al aanzienlijk hebben verminderd.

Aangezien we vorig jaar voor het eerst onze CCF hebben berekend en ons werk aan het thema Klimaatcomponenten voortzetten en vooral aan de berekening van scope 3 en de ecologische compensatie van onze producten willen werken, hebben we dit jaar besloten de transportroutes van onze productiepartners naar ons magazijn niet mee te nemen in de berekening van de CCF, omdat deze juist behoren tot de productevaluaties. Daarom is onze CO2-eq-uitstoot weliswaar verminderd, maar zonder de transportroutes zijn ze iets gestegen. Dat kan deels liggen aan het feit dat we de laatste jaren zijn gegroeid en bijv. het aantal medewerkers is toegenomen.

Daarom is het nuttig een meeteenheid zoals CO2-intensiteit te gebruiken, waarbij de totale uitstoot wordt uitgedrukt in verhouding tot de omzet of tot het aantal medewerkers, of een andere relevante eenheid.