Change Politics
not The Climate

Change Politics
not The Climate

Samen met GermanZero eisen we een rechtvaardigere, duurzamere wereld. We gebruiken daarvoor onze macht om steun te bieden aan degenen die in de frontlinie strijden voor dit doel en we produceren onze kleding volledig ecologisch en fair. Om die reden is ons 1,5°-klimaatshirt een Circular Tee. Het is gemaakt van ons eigen afval om grondstoffen te besparen en onze emissiewaarden te verlagen.

Geen doel, maar een must: klimaatneutraal tegen 2035!

Wij zijn de laatste generatie die de klimaatcrisis kan voorkomen. Want om de 1,5 graad van het klimaatakkoord van Parijs te halen, hebben we een duidelijke politieke bereidheid en een daadkrachtig optreden nodig. Voor Duitsland betekent dat dit jaar concreet: bij de verkiezingen moet gekozen worden voor het klimaat! Het is onze laatste kans om het klimaatbeleid veilig te stellen voor de toekomst.

Aan onze 'goede voornemens' heeft het klimaat niks. De emissiewaarden blijven stijgen en soorten sterven sneller uit dan ooit tevoren. Om de klimaatramp af te wenden hebben we nood aan grote veranderingen. En die kunnen we maken! Dat is niet gemakkelijk... maar wel absoluut noodzakelijk! Het is aan ons. Jouw stem telt. Gebruik ze om een klimaatbestendige toekomst te eisen.

Met GermanZero en ARMEDANGELS – 1,5° nu!

De klok tikt steeds luider en er gebeurt te weinig. Daarom hebben we samengewerkt met de organisatie 'GermanZero' en het 1,5°-shirt ontworpen. Wat wil dat precies zeggen? Met een wettenpakket voor klimaatbescherming zet de organisatie doelen om in concrete maatregelen. Om ervoor te zorgen dat het volgende Duitse parlement dat wettenpakket toepast, mobiliseert GermanZero tegelijkertijd burgers vanuit heel Duitsland en ondersteunt ze gemeentelijke klimaatbesluiten.

Met de grote, openlijke steun van de economische sector, de wetenschap en burgers gebruikt GermanZero haar catalogus aan maatregelen om politieke vertegenwoordigers/-sters op te roepen het juiste te doen: het doel van 1,5 graad halen.

Maak deel uit van deze beweging voor een betere toekomst en toon waarin je gelooft met ons 1,5°-shirt. We doneren alle winst die we maken bij de verkoop van het T-shirt aan GermanZero.

Lees meer over wat GermanZero doet op:

GermanZero - Deutschland bis 2035 klimaneutral machen

Kies voor de toekomst. Toon je mening!

We hebben geen politiek mandaat, maar we voelen wel een 'politieke roeping', dat wil zeggen de grote nood aan zo'n wettenpakket. Waarom? Omdat de Duitse federale regering niet eens een precies plan met concrete maatregelen op tafel heeft liggen om het doel van 1,5 graad te bereiken.

GermanZero

Q&A's

Wij zijn de laatste generatie die de klimaatcrisis nog kan indammen. Duitsland stevent met zijn huidige klimaatbeleid af op een opwarming van de aarde die duidelijk boven 1,5 graad ligt. Hoewel Duitsland een van de sterkste economieën heeft, doet het land het met zijn voetafdruk zelfs nog slechter dan de Europese Unie. De doelen van het klimaatakkoord van Parijs zijn nog lang niet in zicht. Daarom neemt GermanZero met haar initiatief deel aan de klimaatbeweging: samen met experten, burgers en stakeholders ontwikkelt ze een wettenpakket voor 1,5 graad. Zo biedt ze een concrete oplossing waardoor Duitsland tegen 2035 klimaatneutraal kan worden.

We doneren de volledige winst die we maken op de verkoop van de T-shirts aan de organisatie 'GermanZero'. De organisatie wil met haar klimaatwet voor 1,5 graad de klimaatbescherming verbeteren en ervoor zorgen dat Duitsland tegen 2035 klimaatneutraal wordt. Kom meer te weten over de projecten van GermanZero via:

https://www.germanzero.de/

Onze missie bestond er altijd al in om business als een kracht voor positieve veranderingen te gebruiken. We zijn begonnen met het produceren van faire en duurzame T-shirts. Maar we willen niet alleen de modewereld veranderen. Ons ultieme doel bestaat erin om actie te ondernemen en het systeem te helpen veranderen. Daarom ondersteunen we ook wie strijdt voor een duurzamere en eerlijkere wereld, GermanZero bijvoorbeeld.

We werken actief mee aan de veranderingen die we willen zien in de wereld! Daarvoor gebruiken we actief onze duurzame shirts om een statement te maken.

Net als GermanZero werken we er elke dag aan om onze planeet te beschermen. Maar hoe ecologisch en fair we ook iets produceren, er komen altijd grondstoffen aan te pas. Onze oplossing: de grondstoffen in de kring houden voor een klimaatvriendelijke toekomst. Circularity is voor ons de belangrijkste stap in die richting. GermanZero wil door middel van gerichte 'interventies', dat wil zeggen politieke en wettelijke regelingen, bijdragen aan de transformatie van de lineaire economie in een circulaire economie om zo grondstoffen te besparen. Om die reden is ons 1,5°-klimaatshirt een Circular Tee. Gemaakt van ons eigen afval. Zo is afval niet alleen een probleem, maar wordt het ook een deel van de oplossing.