Cotton in Conversion

Organic cotton: The healthy choice for garments, people and planets

Cotton in Conversion

Organic cotton:
The healthy choice for garments, people and planets

Welkom bij het Organic Cotton College, waar we onderzoek doen naar de wetenschap en de betekenis van biologisch katoen. 15 jaar geleden kozen we voor bio, want zodra je weet hoe vervuilend de traditionele katoenindustrie is, heb je gewoon geen andere keuze.

Meer Video'sARMEDANGELS heeft van meet af aan gekozen voor biologisch katoen. Slechts 1% van de bedrijven in de textielindustrie gebruikt biologisch katoen. We maken dus deel uit van een veel te kleine groep. De teelt van biologisch katoen helpt de klimaatverandering tegen te gaan. Waarom wordt 99% van het katoen dan op de traditionele manier geteeld?

De omschakeling naar biologische teelt duurt 3 jaar, aangezien de velden eerst moeten herstellen van de synthetische gifstoffen. De meeste kleinschalige boeren kunnen drie jaar inkomensverlies niet aan, zodat meer dan 50% de overstap naar biologisch katoen al in het eerste jaar weer opgeeft. Welkom op onze kapitalistische planeet, waar het geld heerst en de economische belangen het zwaarste doorwegen.

Organic Cotton in Numbers

Over de jaren heen zijn we gaan inzien dat het niet volstaat om iets wat al kapot is te beschermen. In plaats van alleen maar biologisch katoen te kopen hebben we de ARMEDANGELS Organic Farmers Association opgericht, een partnerschap tussen ARMEDANGELS en Suminter. We doorbreken de niet-duurzame status quo door te investeren in biologische en hernieuwbare landbouw en door de biodiversiteit te herstellen. Op die manier helpen we 500 kleinschalige boeren in India bij de omschakeling van traditioneel naar biologisch katoen. Wat betekent dat concreet? Vanaf het eerste jaar van de omschakeling ontvangen de boeren het volgende van ons:

  • een ARMEDANGELS-biopremie
  • hoogwaardig ggo-vrij zaad
  • scholingen en technische ondersteuning door onze partner Suminter Organics in India

The armedangels organic farmers association

Hernieuwbare landbouw staat voor een reeks overkoepelende landbouwmethodes die de klimaatverandering een halt moeten toeroepen. Dat wordt bewerkstelligd door de stimulatie van de biodiversiteit, de verbetering van de bodemkwaliteit en waterkringlopen en door de binding van koolstof.

De boeren gebruiken zowel klassieke hernieuwbare technieken als moderne ecologische methodes. In het kader van dit project hebben we tot dusver meer dan 500 kleinschalige boeren geholpen om 1316 voetbalvelden traditioneel katoen om te zetten naar de biologische variant.

We know that A T-Shirt will not save us from climate change, but biodiversity will.

Om voor positieve verandering te zorgen heb je meer nodig dan een T-shirt en een glimlach. Daarom hebben we een paar regels verbroken. We investeren niet alleen in materialen en grondstoffen, maar ook in mensen en land.

Nu ons groeiende team boeren breekt met de traditionele landbouw, merken we hoe de hernieuwbare landbouw de bodemkwaliteit verbetert, de gemeenschappen helpt om gezonder te leven ... en oh, ook katoen voor onze kledingstukken produceert. Het is al een begin ...