Fair Wear Foundation

Alleen duurzame materialen en een geweldig product zijn niet genoeg. Onze productieketen is lang en aan elk kledingstuk werken veel mensen. Vooral het in elkaar naaien van kledingstukken is zelfs tegenwoordig nog pure handenarbeid.

Net als de meeste merken hebben ook wij geen eigen fabrieken waarin alleen de ARMEDANGELS collectie in elkaar wordt gezet. Met name daarom is het aan ons en onze partners om eerlijke arbeidsomstandigheden en lonen te creëren voor de mensen die onze producten maken..

Wat is de Fair Wear Foundation?

We zijn blij dat we sinds juni 2015 lid zijn van de Fair Wear Foundation (FWF). Voor ons is dat een belangrijke stap om onze sociale verantwoordelijkheid nog doelgerichter op te nemen en onze leveranciers te ondersteunen bij het bieden van blijvend goede arbeidsomstandigheden voor alle werknemers/werkneemsters.

De Fair Wear Foundation (FWF) is een internationaal multistakeholder-initiatief dat samen met alle aangesloten bedrijven als doel heeft om de distributieketens en de arbeidsomstandigheden in textielfabrieken over de hele wereld te verbeteren.

Een strenge gedragscode met de naam 'Code of Labour Practice' regelt onder meer het verbod op kinderarbeid, het recht op vrijheid van vereniging, gegarandeerde banen, leefbare lonen en een hulpbronnenbesparende productie in alle fabrieken na de fabricage van de stoffen. Dat zijn bijvoorbeeld naai- en breiateliers, drukkerijen en wasserijen.

De Brand Performance Check

De Brand Performance Check van de FWF vindt één keer per jaar plaats bij alle deelnemende bedrijven. Daarbij worden de interne managementsystemen gecontroleerd om te beoordelen hoe het bedrijf de FWF-gedragscode (Code of Labour Practice) heeft omgezet bij zijn leveranciers.

In het kader van deze controle worden de managementsystemen, zoals de productieplanning, inkoop, relaties met leveranciers en dergelijke onder de loep genomen. Maar ook de monitoring van de productiefaciliteiten wordt gecontroleerd. Monitoring staat voor de manier waarop wij met productiefaciliteiten werken aan problemen, misverstanden en gebreken en hoe we hen ondersteunen om deze te verbeteren.