Global Organic Textile Standard

Voor ons was het niet genoeg om alleen Fairtrade-gecertificeerd katoen te gebruiken. We wilden nog een stapje verder gaan. Voor ons was het altijd al belangrijk dat er zo milieuvriendelijk mogelijk geproduceerd werd. Maar door de certificering conform de Global Organic Textile Standard (GOTS) wordt ook het gebruik van uitsluitend ecologisch geoptimaliseerde stoffen in de hele distributieketen vastgelegd en één keer per jaar gecontroleerd door een onafhankelijk certificeringsorgaan. Volgens ons vullen Fair Wear Foundation, Fairtrade en GOTS elkaar in combinatie volledig aan, waardoor we met zekerheid kunnen zeggen dat we fair en eco zijn.

GOTS en biologische natuurlijke vezels

Natuurlijke vezels als biologisch katoen en biologische wol worden ecologisch geteeld en het houden van dieren voldoet aan de strenge ecologische regels met betrekking tot de bodemgesteldheid en het welzijn van de dieren. Er wordt geen gebruik gemaakt van schadelijke en giftige substanties die het milieu, de dieren of de arbeiders en arbeidsters schaden. In plaats daarvan worden alleen natuurlijke pesticiden en organische mest gebruikt.

GOTS en de verdere verwerking

Voor het breien, de confectie en de textielveredeling mogen alleen milieuvriendelijke stoffen en processen worden gebruikt. Conform GOTS moet bijvoorbeeld aan het volgende worden voldaan:

  •  GOTS-artikelen worden gescheiden behandeld, opgeslagen en vervoerd. Hierdoor worden contaminatiebronnen geminimaliseerd.
  • Schadelijke chemicaliën zijn uitgesloten en gereguleerd.
  • Alle gebruikte chemicaliën zijn ecologisch geoptimaliseerd en moeten voldoen aan strenge regels op het gebied van toxiciteit en biologische afbreekbaarheid.
  • Het afvalwater wordt behandeld en in het beste geval gerecycled. Zo worden de werknemers/werkneemsters, maar ook de watertoevoer en het milieu beschermd.

GOTS en sociale normen

Naast de ecologie van textiel omvat GOTS ook de sociale normen van de productieketen. Al deze normen zijn gebaseerd op de minimumeisen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), die o.a. het volgende inhouden:

  • het doel om leefbare lonen te betalen, minimaal het wettelijke minimumloon,
  • het waarborgen van bescherming van gezondheid en veiligheid op de werkplek,
  • sociale zekerheid / arbeidscontracten,
  • het verbod op kinderarbeid,
  • geen discriminatie op de werkplek.